Ordförande:
Eva-Charlott Ekesäter, Vickerv 13,           tel 070-756 50 00
evacharlott@torpetlugnet.se

Revisor:
Krister Jansson, Bronsgjutarv 92,             tel 070 -143 65 63
revisor@torpetlugnet.se

Kassör
Jens Fagerberg, Norsborgs gård 1,         tel 073 -914 20 20
jens@torpetlugnet.se

Owe Eriksson, Norrskogsvägen 50,          tel 0703 - 43 20 71
owe@torpetlugnet.se

Sekreterare
Ruban Sivanen, Väpnarv 29,                   tel 070 -449 42 08
ruban@torpetlugnet.se

Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100,       tel 0708 - 63 76 40
leif@torpetlugnet.se

Adjungerade:

Webmaster
Christer Boije, Hirdv 12,                           tel 070 - 514 12 86
webmaster@torpetlugnet.se

Avgående kassör
Krister Johansson, Väpnarvägen 17,       tel 073 - 504 00 06
krille@torpetlugnet.se

Mailgrupper
   styrelsen@torpetlugnet.se                     Styrelsen, (ej revisor)
   adjung@torpetlugnet.se                         Adjungerade
   alla@torpetlugnet.se                              Styrelse+adjung+Anna

Tvådelade glasögon
Semla på G
Gott-gott

Styrelsemöte med semla 2018-01-25

Avtackning 2023-06-08

Avgående 230610

Torpet Lugnets Styrelse

Leif,
adjungerad

Anna
festmästare

Jens
kassör

Eva-Charlott
ordförande

Ruban
sekreterare

Interiör kök vid styrelsemöte

Styrelse och funktionärer från april 2023

Styrelsen230610r

© Copyright 2014-2023
Föreningen Torpet Lugnet

Torpet Lugnet
2024-05-11

Hem

Taki Sweden AB